(2 votes)

10631

9524

5639 times

Share this book by Email

Download as PDF


Comments (5)

 • Guest / 08 Jan 2021

  JO KUCH BHI LIKHA GAYA HAI, YEH SABHI ADHHORA HAI, QAYAMAT ME ISKA HISAB HOGA AUR APNE EIMAAN KI HIFAZAT KAR LEY...DUSARON KO BHI ADHOORI NA MUKAMMIL BAAT BATANE SE BACHEY ...NABI KI SHAAN ME GUSTAKHI APNE EIMAAN KA ZAAYA KARNA HAI ...MYNE PADHA TOH MUZE LAGA KI MY BHI KAHI ISKA ZIMMEDAAR NA BAN JAAU ROZ A HASHAR ME IS LIYE MY IS BAAT KO BATA KAR APNA FARZ POORA KARNE KI KOSHISH KIYA HU....ALLAH TAALA SAHI HIDAYAT DE AUR GUMARAAHI SHAITAANI SE HUM SABHI KI HIFAZAT FARMAYE AMIN...WALLAHU AALAM JAZAKALLAHU KHAIR

  Guest / 08 Jan 2021

  JO KUCH BHI LIKHA GAYA HAI, YEH SABHI ADHHORA HAI, QAYAMAT ME ISKA HISAB HOGA AUR APNE EIMAAN KI HIFAZAT KAR LEY...DUSARON KO BHI ADHOORI NA MUKAMMIL BAAT BATANE SE BACHEY ...NABI KI SHAAN ME GUSTAKHI APNE EIMAAN KA ZAAYA KARNA HAI ...MYNE PADHA TOH MUZE LAGA KI MY BHI KAHI ISKA ZIMMEDAAR NA BAN JAAU ROZ A HASHAR ME IS LIYE MY IS BAAT KO BATA KAR APNA FARZ POORA KARNE KI KOSHISH KIYA HU....ALLAH TAALA SAHI HIDAYAT DE AUR GUMARAAHI SHAITAANI SE HUM SABHI KI HIFAZAT FARMAYE AMIN...WALLAHU AALAM JAZAKALLAHU KHAIR

  Guest / 08 Jan 2021

  JO KUCH BHI LIKHA GAYA HAI, YEH SABHI ADHHORA HAI, QAYAMAT ME ISKA HISAB HOGA AUR APNE EIMAAN KI HIFAZAT KAR LEY...DUSARON KO BHI ADHOORI NA MUKAMMIL BAAT BATANE SE BACHEY ...NABI KI SHAAN ME GUSTAKHI APNE EIMAAN KA ZAAYA KARNA HAI ...MYNE PADHA TOH MUZE LAGA KI MY BHI KAHI ISKA ZIMMEDAAR NA BAN JAAU ROZ A HASHAR ME IS LIYE MY IS BAAT KO BATA KAR APNA FARZ POORA KARNE KI KOSHISH KIYA HU....ALLAH TAALA SAHI HIDAYAT DE AUR GUMARAAHI SHAITAANI SE HUM SABHI KI HIFAZAT FARMAYE AMIN.

  Guest / 08 Jan 2021

  JO KUCH BHI LIKHA GAYA HAI, YEH SABHI ADHHORA HAI, QAYAMAT ME ISKA HISAB HOGA,APNE EIMAAN KI HIFAZAT KAR LEY DUSARON KO BHI ADHOORI NA MUKAMMIL BAAT BATANE SE BACHEY NABI KI SHAAN ME GUSTAKHI APNE EIMAAN KA ZAAYA KARNA HAI ...MYNE PADHA TOH MUZE LAGA KI MY BHI KAHI ISKA ZIMMEDAAR NA BAN JAAU ROZ A HASHAR ME IS LIYE MY IS BAAT KO BATA KAR APNA FARZ POORA KARNE KI KOSHISH KIYA HU ALLAH TAALA SAHI HIDAYAT DE AUR GUMARAAHI SHAITAANI SE HUM SABHI KI HIFAZAT FARMAYE AMIN.

  Guest / 08 Jan 2021

  JO KUCH BHI LIKHA GAYA HAI, YEH SABHI ADHHORA HAI, QAYAMAT ME ISKA HISAB HOGA AUR APNE EIMAAN KI HIFAZAT KAR LEY...DUSARON KO BHI ADHOORI NA MUKAMMIL BAAT BATANE SE BACHEY ...NABI KI SHAAN ME GUSTAKHI APNE EIMAAN KA ZAAYA KARNA HAI ...MYNE PADHA TOH MUZE LAGA KI MY BHI KAHI ISKA ZIMMEDAAR NA BAN JAAU ROZ A HASHAR ME IS LIYE MY IS BAAT KO BATA KAR APNA FARZ POORA KARNE KI KOSHISH KIYA HU....ALLAH TAALA SAHI HIDAYAT DE AUR GUMARAAHI SHAITAANI SE HUM SABHI KI HIFAZAT FARMAYE AMIN...WALLAHU AALAM JAZAKALLAHU KHAIR

Leave Your Comments Click this icon to move up to the quoted message

BB code for the Bold StyleBB code for the Italic StyleBB Code for the PictureBB code for the URL